De Romboutweg 69

2930 Brasschaat

0485/51.06.11

hilde@blinkerscoaching.be

Heb jij dat ook - die onrust omdat je kind zò gevoelig is? 

Omdat je kind naar school gaan heel stresserend vindt? 

Of omdat het weinig zelfvertrouwen heeft? 

Is je kind snel overprikkeld, slaapt het moeilijk in of door?

Heb jij soms ook het gevoel dat je kind er niet in slaagt om zijn of haar emoties gepast te uiten? Heel snel heel erg boos, ontzettend uitbundig in blijdschap of verdriet... Of net heel ingetogen en verlegen, niet in staat om te zeggen wat er in hem of haar omgaat?

Voelt het soms alsof er iets blokkeert bij je kind?

Zit je zelf niet goed in je vel? Heb je zelf veel last van stress? Heb je weinig zelfvertrouwen? Loop je vast in bepaalde situaties?

Hoe zou het zijn als je (kind) weer "blinkt"?

Hoe zou jij je voelen als je (kind) STRALEND en VOL ZELFVERTROUWEN door het leven zou gaan? 

 

Kinderen coachen vanuit hun talent

Wat?

Ik help boze of bange hoogsensitieve kinderen opnieuw vrolijk en gelukkig zijn. Ik help hen te leren leven naar hun gevoeligheid zodat ze ook de kracht ervan kunnen gebruiken!

Hierbij  start ik steeds vanuit de unieke talenten van elk kind!

Door samen te spelen en te praten of door te tekenen en te knutselen ontdekken we wat wél lukt en hoe we de talenten en vaardigheden van een kind ten volle kunnen benutten.

Elk begeleiding is uniek en op maat!

De kinderen leren, afhankelijk van hun eigen noden:

 • Welke gevoelens je hebt en wat ze met je doen
 • Hoe je deze gevoelens kan herkennen en eventueel kan beïnvloeden
 • Wat jij nodig hebt om je goed te voelen
 • Welke oefeningen je kan doen om je te ontspannen
 • In je eigen woorden om hulp te vragen
 • Positief denken
 • Grip krijgen op je emoties
 • Meer zelfvertrouwen
 • Wat je talenten zijn en hoe je ze kan inzetten
 • Situaties herkennen waarin dingen moeilijker gaan
 • Welke talenten je in zo’n situaties kan inzetten
 • Onhandige gedachten herkennen en vervangen door handige oplossingen

  Ik heb dit nog nooit gedaan, dus wil ik het wel eens proberen!

 

Ik werk steeds oplossingsgericht en vanuit de eigen krachten van het kind. Dit betekent dat we niet zozeer het probleem maar wel de gewenste situatie in beeld brengen en samen zoeken hoe we die kunnen bereiken. Hierbij komen de oplossingen zoveel mogelijk vanuit het kind, zodat ook het vertrouwen in zichzelf groeit.

Voor alle kinderen die dat willen, ondersteun ik de coaching met een energetische behandeling. Hierbij leg ik mijn handen op bepaalde plaatsen op het lichaam van het kind en laat door middel van magnetisme de energie weer stromen of breng ik energie in het lichaam weer in balans. Dit gebeurt met de kleren aan, zittend of liggend. Kinderen ervaren dit als erg ontspannend en bevrijdend.

 

Hoe?

Kennismaking

Je kan me contacteren via mail of telefoon. Na dit eerste contact beslis je of  graag een intakegesprek wil.

 hilde@blinkerscoaching.be       0485/51.06.11

Intakegesprek

Ik luister naar jouw verhaal en dat van je kind. Na dit gesprek kunnen jullie rustig nadenken of jullie de voorgestelde begeleiding wensen te volgen. Indien ja, volgen er een aantal sessies met het kind waarna telkens met jou besproken wordt hoe je hier thuis mee aan de slag kan.

Coaching

Samen met jouw kind  breng ik zijn of haar unieke talenten in kaart. Daarna gaan we op zoek naar wat er nodig is om de situatie te veranderen en hoe we zijn/haar talenten daarvoor optimaal kunnen benutten.

Een coachingsessie duurt telkens 1u, waarvan 45 minuten alleen met het kind en 15 minuten met de ouders erbij. Hoe vaak en met welke frequentie jullie komen, bekijken we samen keer per keer.

Na een aantal coachings (hoeveel bespreken we samen), volgt er een oudercontact waarbij we samen evalueren en  bekijken wat je thuis specifiek nog kan doen om je kind te helpen.

Een traject duurt 5 maanden. Indien gewenst, kan je dit later nog verlengen met 3 maanden voor extra opvolging of verdieping.

 

Ouders:

Na elke sessie met het kind is er een kort oudergesprek en per traject is er minstens 1 keer een oudercontact. We werken samen rond de talenten en de valkuilen van  jouw kind om zo een ontspannen opvoedstijl te ontwikkelen. Je staat steviger in je schoenen als ouder door de opgedane kennis en tips op maat van jouw kind.

 

Hoogsensitiviteit

Wat is het?

Hoogsensitiviteit is een karaktereigenschap die ongeveer 20% van de bevolking bezit. Het is de aangeboren vaardigheid om veel op te merken in de omgeving en in het eigen lichaam en om wat opgemerkt werd diepgaand te verwerken. Men noemt dit ook een intense prikkelverwerking.

Mensen die hoogsensitief zijn reflecteren meestal diep vooraleer ze handelen.

Ook in de dierenwereld heeft ongeveer 20% van de dieren deze eigenschap. Het zijn die dieren die de groep behoeden voor gevaar omdat ze subtiele signalen sneller opmerken dan de anderen.

 

Van de groep mensen met hoogsensitiviteit reageert ongeveer 70% op deze intense prikkelverwerking door prikkels eerder te gaan vermijden. Zij zijn van nature rustig en introvert. Zij worden “prikkelmijders” genoemd. De overige 30% heeft juist veel behoefte aan prikkels en zoekt ze graag op. Zij zijn enerzijds snel verveeld maar raken anderzijds snel overbelast. Men noemt hen “prikkelzoekers” of “high sensation seekers”.

 

Doordat hoogsensitieve personen veel opmerken en diep verwerken, zijn ze over het algemeen gevoeliger dan mensen zonder deze eigenschap. De gevoeligheid verschilt van mens tot mens, maar kan onderverdeeld worden in verschillende gebieden:

 • Emotioneel:
  • snel aanvoelen van stemmingen
  • gevoelens van anderen aanvoelen
  • kwetsbaarheid van anderen zien en begrijpen
  • eigen gevoelens zeer intens ervaren
 • Fysiek:
  • intense zintuiglijke waarneming: geluid, licht, geur, smaak, beweging,… intens waarnemen
  • gevoelig voor stoffen, kledinglabels,…
 • Mentaal:
  • goed lange termijngeheugen hebben
  • groot voorstellingsvermogen hebben
  • veel fantasie hebben
  • creatief zijn
 • Intellectueel:
  • erg nieuwsgierig zijn
  • gemakkelijk feiten met elkaar associëren, het grotere plaatje zien
  • het “waarom” van dingen willen weten
 • Intuïtief:
  • dingen “weten” zonder er bewust over na te denken
  • sterke binding met de natuur
  • een eigen wijsheid bezitten
  • scherp of snel inzicht bezitten

De eigenschappen in deze lijst zijn exemplarisch. Hoewel de meeste hoogsensitieve personen gevoelig zijn op al deze gebieden, is de verdeling voor iedereen anders.

 

Wetenschappelijk onderzoek met fMRI heeft aangetoond dat mensen met hoogsensitiviteit meer hersengebieden gebruiken bij de verwerking van prikkels dan anderen. Enerzijds neemt hun lichaam de omgeving dus nauwkeuriger waar, anderzijds wordt de opgenomen informatie ook vollediger verwerkt. Daardoor komt het dat zij emoties bijvoorbeeld sterker ervaren. Verdrietig is héél verdrietig, boos is ontzettend boos en blij is ongebreideld vrolijk. Voor mensen zonder hoogsensitiviteit is dit soms moeilijk te begrijpen. Belangrijk is echter dat die emoties erkend worden en er mogen zijn, want ze worden écht zo ervaren.

 

Omwille van de diepgaandere informatieverwerking, koppelen mensen met hoogsensitiviteit ook voortdurend dingen aan elkaar. Zo zien ze sneller patronen, zijn ze dikwijls creatiever en worden ze ervaren als “snelle denkers”. Veel van deze mensen zijn zogenaamde “beelddenkers”. Ze denken vooral in beelden, geuren, kleuren,… en dat gaat razendsnel. Daarbij leggen ze voortdurend linken met dingen die ze al weten, met andere of eerdere ervaringen en met emoties. Ze nemen de wereld met al hun zintuigen waar en verwerken de informatie ook zo. Ze denken niet (of minder) in woorden. In onze talige cultuur is dat niet altijd zo handig.

Kinderen die beelddenken kan je o.a. herkennen aan hun manier van praten: ze vertellen wijdlopig, met veel handgebaren en zijn in hun hoofd soms al verder dan in hun verhaal. Daarbij associëren ze voortdurend en gaan soms steeds verder weg van het oorspronkelijke onderwerp. Gaat het in de les over de koe, dan doet hen dat bijvoorbeeld denken aan melk: Die is lekker en je kan er ook lekker pannenkoeken mee bakken en laatst op het feest bij tante Annie waren er ook pannenkoeken en Joris was daar ook en die viel en die had toen zo’n pijn aan zijn knie,…

Deze kinderen denken in gehelen. Ze moeten eerst het geheel kunnen zien om dan de delen ervan te gaan waarnemen. Ze hebben vaak een soort “overzicht” in hun hoofd. Wanneer ze luisteren, pikken ze veel op uit de non-verbale communicatie en zijn ze zeer empathisch. Abstracte woorden als “niet” of “straks” registreren ze nauwelijks. Het is dan ook belangrijk om deze kinderen duidelijke instructies te geven waarin je vertelt wat je wél van hen verwacht in plaats van wat je niét wil. “Niet lopen door de gang!” doet denken aan “lopen”. Beter is te zeggen: “Wandelen in de gang”.

 

 

Wat zijn de mooie en de moeilijke kanten van hoogsensitiviteit?

 

Hoogsensitief is een prachtige karaktereigenschap, maar ze brengt ook moeilijkheden met zich mee.

Positieve eigenschappen zijn o.a.:

 • Zorgzaam en empathisch zijn
 • Gewetensvol zijn: doordat mensen zich goed kunnen inleven in de gevoelens van een ander, zijn ze minder geneigd anderen te kwetsen
 • Groot rechtvaardigheidsgevoel hebben
 • Beter aanvoelen van planten, dieren en mensen
 • Dingen op een dieper niveau verwerken
 • Rijk innerlijk leven hebben
 • Creatief zijn
 • Opmerkzaam zijn: kleine verschillen en nuances opmerken
 • Beter zijn in signalen opmerken en daardoor fouten vermijden
 • Sterke intuïtie hebben
 • Voorzichtig zijn, alert op gevaar
 • Nadenken over de diepere zin van het leven
 • Veel fantasie hebben

 

 

Moeilijkheden die kunnen voorkomen bij hoogsensitiviteit komen voornamelijk voort uit de opmerkzaamheid en de diepgaande prikkelverwerking. Doordat prikkels zo intens worden ervaren, is het ook sneller “té”: te veel, te hard, te luid,…

Bovendien zorgt het vele associëren ervoor dat nieuwe ervaringen aan oude herinneringen en emoties gekoppeld worden, wat bijvoorbeeld voor angst kan zorgen.

Moeilijkheden ten gevolge van hoogsensitiviteit zijn o.a.:

 • Overprikkeling: overweldig worden door alle prikkels. Mogelijke reacties hierop zijn: moe zijn, snel boos worden, druk doen, wegkruipen,…
 • Faalangst: als iets de eerste keer niet lukte, komt die herinnering steeds opnieuw boven
 • Sneller verlegen of zelfs neerslachtig zijn
 • Moeite hebben met verandering, vernieuwingen, verrassingen
 • Meer tijd nodig hebben dan anderen om een antwoord te formuleren, een beslissing te nemen,…
 • Snel afgeleid worden, moeite om de aandacht ergens bij te houden (Er zijn zoveel andere dingen die aandacht vragen: warm, honger, kledinglabel, GSM,…)
 • Door snel te associëren een deel van de opdracht missen
 • Emoties van anderen overnemen/ geen onderscheid meer kunnen maken tussen eigen emoties en die van anderen
 • Meer kans op burn-out, depressie en andere stress gerelateerde stoornissen

 

 

Hoe ga je ermee om?

 

Hoogsensitiviteit is dus zoals een medaille met twee kanten: intens genieten en ontroerd worden door mooie muziek bijvoorbeeld is heerlijk. De keerzijde van de medaille is echter dat je ook gek kunt worden van een zoemende koelkast die anderen niet eens opmerken.

 

De kunst is dus om met hoogsensitiviteit te leren omgaan.

Zeker kinderen moeten hierbij geholpen worden door hun ouders en hun bredere omgeving.

 

 • Om overprikkeling te herkennen en te voorkomen, is het in de eerste plaats belangrijk om zich bewust te worden van de prikkels
 • Leer prikkels hanteren. Drink bv. als je dorst hebt, doe een trui aan als je ’t te warm hebt, vraag om hulp als iets niet goed lukt,…
 • Leer stress in je lichaam herkennen en oefen jezelf om snel weer te ontspannen: een korte ontspanningsoefening, een minuut bewust ademen,…
 • Voorzie tijd en ruimte om te “ontprikkelen”: bv. bewust in- en uitademen, rust en stilte opzoeken, stevig zitten,…
 • Voorkom overprikkeling door elke dag “oplaadtijd” te voorzien: omring je met mensen of dingen waar je vrolijk van wordt, doe iets ontspannends, ga even de natuur in,…
 • Richt de omgeving waar mogelijk zo in dat de hoeveelheid prikkels beperkt of geoptimaliseerd wordt. Prikkelzoekers hebben in “saaie” omgevingen juist extra prikkels nodig: een stressbal of tekenboekje kan dan bijvoorbeeld net dat beetje extra zijn. In een drukke klas kan een koptelefoon helpen om in stilte te kunnen werken
 • Erken steeds de emoties die er zijn en leer ernaar handelen
 • Leer de aandacht steeds terugbrengen naar datgene waarmee je bezig bent
 • Geef hoogsensitieve kinderen een kader: vertel waarom je iets van hen verwacht en toon hen het grotere geheel
 • Betrek hoogsensitieve kinderen in overleg, geef hen inspraak

Tot slot:

 

Rond de termen “hoogsensitief”, “hooggevoelig”, “hoogbegaafd” bestaat wat verwarring. Verschillende auteurs gebruiken de termen voor verschillende dingen. In deze tekst wordt met “hoogsensitief” de aangeboren karaktereigenschap bedoeld om veel zintuiglijke prikkels op te merken en die diepgaand te verwerken.

 

 

Op de website van hoogsensitief.nl staan vragenlijsten die een aanwijzing geven of je hoogsensitief bent of niet.

Wil je weten of je zelf hoogsensitief bent? Klik dan hier.

Wil je weten of je kind hoogsensitief is? Klik dan hier.

 

 

Doelgroep voor begeleiding bij Blinkers:

Hoogsensitieve kinderen en jongeren die

 • Snel overweldigd geraken door harde geluiden of een grote hoeveelheid prikkels ineens
 • Vaak overstuur zijn of overgevoelig lijken, behoedzaam (teruggetrokken) of juist druk en impulsief
 • Vaak van een mug een olifant maken
 • Moeite hebben om in slaap te komen door gedachten die in hun hoofd rondspoken
 • Last hebben van faalangst
 • Snel boos worden

Ook hoogbegaafde kinderen en jongeren  hebben baat bij dit programma.

 

 

 

 

Energetische behandelingen

Wat?

De energetische behandelingen zijn gebaseerd op de Oosterse kennis van de geneeskunde en werken in op de energiebanen,  energiecentrales en op de subtiele energieën van het lichaam.

Wanneer iemand iets als een schok ervaart (bv. een plots afscheid) of wanneer iemand vaak negatieve gedachten heeft (bv. dat kan ik niet) heeft dat effect op de energie van het lichaam. Meestal gaat het gepaard met het blokkeren van energie op een bepaalde plaats. De eeuwenoude Oosterse kennis van de werking van energie in ons lichaam, maakt het mogelijk om energie opnieuw te doen stromen. Dit kan op verschillende manieren. De meest bekende is wellicht de acupunctuur.

Als energetisch coach maak ik gebruik van een zachte methode om vastgelopen energie weer vrij te doen stromen. Ik gebruik het natuurlijke biomagmnetisme van mijn handen. Heel concreet betekent dit dat ik mijn handen op bepaalde plaatsen op het lichaam leg of dat ik over bepaalde plaatsen strijk. Dit gebeurt altijd volledig gekleed en nooit zonder uitdrukkelijke toestemming.

Als het kan (afhankelijk van de klacht), leer ik je ook oefeningen die je thuis kan doen om je energie zelf weer in balans te brengen en te houden.

Een energetische behandeling kan een op zichzelf staande behandeling zijn of als aanvullende interventie worden ingezet om een coachingsproces te ondersteunen en vlotter te laten verlopen.

Zowel kinderen als volwassenen ervaren de behandelingen altijd als aangenaam. In mijn ervaring worden er bij coaching sneller resultaten bereikt er ze aangevuld worden met  energetische behandeling.

Door het werken met energie worden subtiel dingen in gang waardoor je steeds dichter bij je ware zelf komt.

 

 

Holistisch

Naast het fysiek energetisch behandelen en het coachen van het mentale aspect (bij kinderen) pas ik ook technieken toe die werken op emotioneel en spiritueel niveau. Door de combinatie van fysiek, mentaal, emotioneel en spiritueel werken, wordt elke klacht holistisch aangepakt.

Als volwassenen kan je bij mij terecht voor

 • energetische behandeling
 • NEI-therapie
 • archetypes

Als kind kan je bij mij terecht voor

 

 

NEI-therapie

Wat?

NEI is de afkorting van neuro-emotionele integratie.

Soms lopen we tegen dingen tegenaan in ons leven, waarvan de oorzaak ligt in onverwerkte emoties bij een ervaring uit het verleden.

Door middel van de technieken, gebruikt in de NEI-therapie, worden de onverwerkte emoties uit die ervaring geïntegreerd en verwerkt.

Praktisch betekent dit dat ik door middel van kinesiologie of met de biotensor op zoek ga naar de onverwerkte ervaring/emotie. Je hoeft daarvoor enkel maar te luisteren en mee te denken.

Vervolgens worden de onverwerkte emoties door middel van diepe ademhaling alsnog verwerkt.

Voor meer informatie: https://vvnt.nl/over-nei

 

 

 

Portretten Hilde-2

Wie ben ik?

Ik ben Hilde Carpentier, echtgenote, moeder, energetisch coach en in mijn vrije tijd muzikante .

Mijn beroepscarrière startte ik als logopediste. Omdat ik graag met dove en slechthorende mensen wilde werken, volgde ik daarna een postgraduaat audiologie. Tijdens mijn stage audiologie kwam ik terecht in het Universitair Ziekenhuis Antwerpen waar ik vervolgens 7 jaar werkte met doven en slechthorenden op de dienst Neus Keel Oren.

Ik ben zelf hooggevoelig en een ziekenhuis was voor mij geen goede omgeving om te werken. Mijn gezondheid kwam zwaar onder druk te staan. Ik kreeg CVS (chronisch vermoeidheidssyndroom).

Daarom maakte ik in 2001 de overstap naar het onderwijs en ging ik als GON-begeleidster aan de slag. GON staat voor Geïntegreerd Onderwijs en ik hielp dove en slechthorende kinderen die geïntegreerd waren in het onderwijs.

Tijdens die periode werd steeds meer duidelijk dat de problemen waarmee deze kinderen te maken krijgen, vooral van sociaal-emotionele aard zijn. Ik verdiepte me dan ook in sociaal-emotionele ontwikkeling en zocht steeds naar manieren om kinderen zich goed in hun vel te laten voelen. Met heel wat bijscholingen en 15 jaar ervaring rijker, stelde ik vast dat niet enkel dove en slechthorende kinderen baat hebben bij wat hulp en ondersteuning, maar dat er veel kinderen een emotioneel duwtje in de rug goed kunnen gebruiken.

Pas om mijn 40ste ontdekte ik dat ik hoogsensitief ben! Plots vielen alle puzzelstukjes op hun plaats. Toen ik leerde leven naar mijn gevoeligheid, overwon ik ook eindelijk mijn CVS volledig!

Als kinderen op tijd leren omgaan met hun hoogsensitiviteit, hebben ze véél minder kans om later CVS of burn-out te krijgen. Ze bekijken de wereld positief en zijn gelukkig met zichzelf. Ze kunnen vol zelfvertrouwen de kracht van hoogsensitiviteit ervaren en gebruiken.

Daarom startte ik in 2018 met de praktijk Blinkers, want àlle kinderen zijn het waard om te kunnen en mogen "blinken"!

Intussen ben ik ook Kindertalentenfluisteraar, erkend Sensikids Opvoedcoach,  Rots en Water trainer en Energetisch kindercoach. Meer info kan je vinden op www.sensikids.nl  en  https://www.rotsenwater.nl

Vanuit mijn eigen ervaringen en vanuit het werken met de kinderen merkte ik dat er ook behoefte was aan dieper werken, aan het weer in balans brengen van de energie van kinderen. Waneer er een heftige gebeurtenis plaatsvindt, of wanneer een kind emotioneel vastloopt, loopt ook de energie die doorheen het lichaam stroomt vast. Tijdens de opleiding tot "energetisch kindercoach" leerde ik precies datgene waarnaar ik nog op zoek was: ik leerde de energie van mensen weer in balans brengen of opnieuw doorstromen met mijn handen. En de resultaten werden snel zichtbaar: kinderen zijn sneller weer vrolijk, durven meer, ontspannen gemakkelijker, slapen beter,... Het beste bewijs zijn de mensen op wie ik geoefend heb tijdens de opleiding: telkens ze het even moeilijk hebben, wanneer ze (emotioneel) vastlopen, als ze te weinig energie hebben,... vragen ze "of ze nog eens even mogen langskomen voor een behandeling". Het mooie is dus dat ik met die behandelingen ook ouders kan helpen om zelf met meer rust en zelfvertrouwen hun kinderen verder te helpen!

Daarom heb ik me verder bijgeschoold in het energetisch werken met volwassen o.a. door modules te volgen van de opleiding tot holistisch therapeut bij Via Pura en me te verdiepen in de Eden Energy Method.

Meer info daarover vind je op: https://www.viapura-online.nl en  https://edenenergymedicine.com

Ik gebruik ook technieken uit de Rots en Water trainingen - een manier om via lichaamsbewustzijn en fysieke spelletjes en oefeningen o.a. meer zelfvertrouwen te krijgen, te leren omgaan met pesten,...

Ik kijk ernaar uit om met jou of met je kind op pad te mogen gaan zodat jullie opnieuw kunnen "blinken"!

 

 

 

 

Voor de kinderen

Soms gebeurt het dat je je niet helemaal goed voelt. Soms weet je waarom, maar soms ook niet. Misschien ben je bang omdat je een spreekbeurt moet geven of een toets moet maken, of je voelt je eenzaam of "anders dan de anderen". Ook kan het zijn dat je een probleem hebt, zoals bv. niet goed slapen of bang zijn om fouten te maken ofzo. Misschien ben je heel verdrietig omdat je ouders gescheiden zijn. Of je verlangt  er gewoon naar om blij en vrolijk te zijn, maar je weet niet goed hoe je dat voor elkaar krijgt.

In zo'n geval kan ik jou helpen!

Mijn naam is Hilde en dit ben ik:

 

Hier ben ik aan het knutselen in onze werkruimte.

Samen met jou ga ik nadenken wat het nou eigenlijk is dat jij graag zou willen bereiken. En dan gaan we samen bedenken wat er nodig is om dat voor elkaar te krijgen!

Vaak maken we daarvoor eerst een mooie kaart waarop staat waar jij van houdt en wat je al goed kan: jouw talenten - of je SUPERPKRACHTEN. Zo komen we te weten welke superkrachten jij kan gebruiken om je doel te bereiken.

Ik kan jou ook dingen leren, zoals bv. manieren om bv. rustig te worden of om je hoofd leeg te maken.

Hoe we dat allemaal doen, hangt van jou af! Hou je van tekenen? Dan gaan we veel tekenen. Hou je van knutselen? Dan knutselen we. Ben je  een echte babbelkous? Dan gaan we er lekker op los babbelen. Of we spelen een spelletje. Voor wie niet goed kan stilzitten heb ik kussens, een wiebelkussen en zelfs een bal! Soms lopen we ook rond of dansen en springen we een beetje...

Terwijl we samen werken en spelen, drinken we lekker thee of water en misschien eten we zelfs wel een koekje...

Nadat we 45 minuten samen gewerkt hebben, komt je mama of papa (of iemand anders) jou weer halen. Op dat moment mag jij zelf beslissen wat we wel of niet aan je ouders vertellen over wat we gedaan hebben. Alles wat er bij ons gebeurt is geheim, ze komen enkel te weten wat jij ze wil vertellen!

Misschien is het ook wel leuk om te weten dat ik met mijn handen wat bijzonders kan: ik kan je rustiger maken of bv. spanning of verdriet uit je lichaam wegtrekken. Dan ga jij zitten of liggen (met je kleren aan) en dan leg ik mijn handen op jouw lichaam en stuur ik er fijne energie doorheen. Wil je weten wat energie is? Dan mag je me dat zeker vragen als je een keertje op bezoek komt, ik leg het je met plezier uit!

 

Workshops

 

 

 

Maak je unieke talentenmap of -schilderij!

Elk kind dat geboren wordt, heeft bakken talent!

Talent gaat niet over het uitblinken in een bepaalde activiteit maar over elke activiteit die vanzelf gaat en die voldoening oplevert.
Dat maakt dat de tijd vliegt, en dat je je batterijen oplaadt.

Tijdens deze workshop ga ik samen met jou of je kinderen jullie talenten benoemen en in kaart brengen. Zo worden jullie zelfbewust en uiteraard supertrots!

Indien je dit wenst kan je  hier daarna een eigen, uniek talentenschilderij van maken.
Hierbij kan je gebruik maken van een echt schildersdoek, je favoriete kleuren verf, papier, stiften, glitters… . Niks moet en alles is goed!

 

Wanneer?

Deze workshop wordt georganiseerd op aanvraag.

Prijs?

25 euro (incl. materiaal) 

12 euro indien je enkel een talentenmap wenst zonder schilderij

 

Inschrijven:

Mail:  hilde@blinkerscoaching.be

Tel.: 0485/51.06.11

 

 

 

 

Tarieven en voorwaarden

Coachtraject hoogsensitief kind

800 € alles inbegrepen (5 maanden)

300 € (verlenging 3 maanden)

of per sessie: 60 € per uur (BTW inbegrepen)

Energetische behandelingen

60 € per uur (BTW inbegrepen)

De mutualiteit voorziet geen terugbetaling, noch voor energetische behandelingen, noch voor coaching.

Workshops

De kostprijs is afhankelijk van de aard en de duur van de workshop en wordt vermeld bij de workshops zelf.

 

Voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke overeenkomsten van of met Blinkers en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard.

 • Afwezigheid

Indien bij afwezigheid tenminste 24 uur van tevoren wordt afgezegd hoeft de voor u gereserveerde tijd niet in rekening te worden gebracht. Bij afzeggen binnen 24 uur bedragen de kosten de helft van een coachingsessie. Tijdig verzetten van de afspraak per e-mail of mobiel nummer is uiteraard mogelijk. Bij ziekte gaarne in overleg.

 • Betalingsvoorwaarden

De betaling gebeurt aan het begin van het traject via overschrijving of payconicq. Er kan in termijnen betaald worden.

Losse sessies kunnen cash betaald worden.

 • Aansprakelijkheid

De coachings zijn oplossingsgericht zonder dat te garanderen. Blinkers is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade of letsel voortvloeiende uit of in verband met de geboden diensten. Voor lichamelijke en psychische klachten, raden we u eerst aan om contact op te nemen met uw huisarts.

Blinkers is gehouden aan de wettelijke regel dat voor kinderen onder de 16 jaar geldt dat, indien van toepassing, beide gezaghebbende ouders akkoord moeten gaan met de begeleiding. De ondertekenende gezaghebbende ouder draagt er zorg voor dat de eventueel andere gezaghebbende partner wordt geïnformeerd over de begeleiding en hier zijn/haar toestemming hiervoor geeft. Hij/zij gaat ermee akkoord dat, indien de andere partner op enige wijze bezwaren maakt tegen het coachen, hij/zij de consequenties daarvan op zich neemt. Blinkers kan hier niet verantwoordelijk voor worden gehouden.

 • Vertrouwelijkheid

Alles wat in het kader van de coachingsessies gezegd wordt, wordt vertrouwelijk behandeld. Voor overleg met derden in het belang van het kind, wordt altijd eerst toestemming gevraagd aan de ouder of verzorger.

 • Regels rond een afspraak voor kinderen

Er is geen wachtruimte binnen de praktijk op De Romboutweg, dit betekent dat de ouder het kind op de afgesproken brengt en na afloop van de sessie weer ophaalt. De ouder dient tijdens de coachingsessie telefonisch bereikbaar te zijn.

 

 

 

 

 

Contact

Blinkers

De Romboutweg 69

2930 Brasschaat

0485/51.06.11

hilde@blinkerscoaching.be

Praktijk Nuyts

Lage Kaart 283

2930 Brasschaat

Wettelijke gegevens

VOF Blinkers 

De Romboutweg 69

2930 Brasschaat

Ondernemingsnr.: 0683.449.924

Vestigingseenheidsnr.: 2.270.023.989